Sıkça Sorulan Sorular - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Sıkça Sorulan Sorular

Türkkep hakkında merak ettiğiniz sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Hesap aktivasyonundan sonra cayma hakkınız bulunmamaktadır.

TÜRKKEP tüm kullanıcılarına, ekleriyle birlikte toplam büyüklüğü 10 (on) MB (megabayt)’ın altındaki orijinal KEP iletilerinin iletilmesini (gönderilmesini ve/veya alınmasını) garanti eder. TÜRKKEP gerçek ve tüzel kişi KEP hesap sahipleri, posta kutuları için daha fazla gönderi büyüklüklerine ihtiyaç duyulduğunda, TÜRKKEP’ten belirlenen ek ücretler dâhilinde temin edebilir.

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için, geri çekilemez, iptal edilemez.

KEP hesapları devredilemez.

TÜRKKEP, kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusunun yapılması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerinin sağlanması ve hesap ücretinin ödenmesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

Bireysel KEP hesaplarında;
KEP hesap adres
Ad Soyad
Hizmet şekli
Ünvan
Adres
İmza doğrulama verisi
Telefon numarası
Bu bilgiler ile birden fazla kayıt bulunursa en son olarak sistem TC Kimlik Numarasının girilmesini isteyecektir.
Kurumsal KEP hesaplarında;
KEP hesap adresi
MERSİS Numarası veya Ticaret Sicil Numarası Tüzel Kişinin tam adı
Ana faaliyet alanı
Merkezin bulunduğu il
Adres bilgileri
İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı
İşlem yetkilisi /yetkililerinin ünvanı

Sadece Alıcı hesabı kullanılabilir. Gönderici/Alıcı hesap sahiplerinin hesaplarını kullanıma açabilmesi ve gönderi yapabilmesi için geçerli NES sahibi olmaları ve güvenli elektronik imza kullanmaları şarttır. TÜRKKEP’ten E-İmza alabilirsiniz.

KEP adresinize giriş yaptıktan sonra “Kullanıcı İşlemleri” sayfasında bulunan kurumsal veya bireysel rehber sorgulama sayfalarından sorgulama yapabilirsiniz.

KEP iletinin ekinde ve içinde her türlü veri/dosya formatı gönderilebilir. KEPHS, KEP gönderilerin içeriği ve formatıyla ilgilenmez, sadece virüs taraması yapar ve eğer virüslü bir iletiyse gönderimini engeller.

TÜRKKEP; yıllık veya taahhütlü olmak şartıyla aylık olarak belirli bir kullanım süresi, KEP gönderim adedi ve boyutuna göre fiyatlandırma yapar. Tarifelerimiz internet sitemizde yayınlanmıştır.

Belirli bir işlemin, belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi ifade eder.

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutuldu. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

Webmail ekranında bulunan “Delil Gösterimi” bölümünden delillere bakılabilir. TÜRKKEP iletilmeyen KEP’leri 24 saat içerisinde 3 defa iletmeyi dener.

Hesabınızı kapatabilir ya da şifre değiştirebilirsiniz. Destek almak için 0 850 470 0 537 telefon numaramızdan müşteri destek hattımızı arayabilirsiniz.

Kaybolan sertifikalar iptal edilmelidir. Dilerseniz 0850 321 85 55 numaralı sertifika iptal hattından sertifikanızı iptal edebilirsiniz. TÜRKKEP e-İmza kullanıyorsanız 7/24 Müşteri Destek Hattı 0 850 470 0 537’ye ulaşıp bildirebilirsiniz. Eğer başka bir firmanın sunduğu bir e-İmza kullanıyorsanız kaybolma, şifre değiştirme, yükleme, vb. işlemler için, e-İmza hizmet sağlayıcı firma ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Engellenemez. KEP hesabınızı kapatmanız gerekir. Gerçek kişiyseniz rehberden kaydınızı çıkarabilirsiniz.

Delil doğrulama ve üretimini KEPHS’ler yapmaktadır.

Tek bir KEP adresi üzerinden tüm kurumların e-Tebligatlarını alabilirsiniz.

T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Pasaport ile kendisinin bizzat başvurusunu almamız halinde KEP adresini tescil ederek TÜRKKEP hesabınızı oluşturabiliyoruz.

e-İmzanızı kullanacağınız bilgisayarda ilk girişte yazılımı yüklemeniz yeterli olacaktır. Aynı bilgisayardan yapacağınız sonraki girişler için yazılım yüklemeniz gerekmemektedir. Ancak e-İmzanızı farklı bir bilgisayarda kullanmak isterseniz o bilgisayar için yazılım yüklemeniz gerekmektedir.

Kurumsal KEP hesabı başvurusunda bulunmalıdırlar.

Evet, gerçek veya tüzel kişiler birden fazla KEP hesap sahibi olabilirler.

KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda KEP hesaplarına yalnızca hesap sahibi erişebilir ve kullanabilir. Ancak e-Tebligat mevzuatı doğrultusunda KEP ile ilgili ikincil düzenlemeler ile gerçek kişi hesapları için işlem yetkilisi tanımlama değerlendirme aşamasındadır.

TTK Madde 18 – (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yeni TTK’nın KEP sistemi ile ilgili düzenleme maddesi olan 1525. Maddesi: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

e-İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

e-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. e-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

e-İmza başvurunuza ilişkin ödemenizi aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz.:
İlgili tutarı başvuru formunda yer alan banka hesap numaralarına havale yolu ile gönderebilirsiniz.
İlgili tutarı başvuru formunda yer alan banka hesap numaralarına EFT yolu ile gönderebilirsiniz.
Başvuru formunun sonunda yer alan kredi kartı alanlarını doldurarak, kredi kartı yolu ile yapabilirsiniz. Banka hesap numaralarımız için tıklayın.

Kişilerin e-İmzasının oluşturulabilmesi için kimlik kontrollerinin yapılması zorunludur. Bu işlem dört şekilde gerçekleştirilebilir.
Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti tercih edilerek,
Noter aracılığıyla,
TÜRKKEP ofisine gelerek,
Kurumsal Başvuru Sözleşmesi imzalayarak (çok kullanıcılı kurumlara özel)

Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti yalnızca TÜRKKEP tarafından sunulan opsiyonel bir hizmettir. Elektronik imzanın oluşturulabilmesi için kişilerin kimlik kontrolünün yapılması zorunludur. TÜRKKEP bu hizmeti ile, belirlenen gün ve saatte adresinize gelerek kimlik kontrolünüzü gerçekleştirir. Bunun için 7/24 Müşteri Destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

e-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali mühür ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. e-Defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. TÜRKKEP e-Defter çözümü ile elektronik defterler ve beratlar, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmekte ve isteği bağlı olarak TÜRKKEP e-Arşiv hizmetleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yüksek güvenlikli ve felaket yedeklemeli şekilde saklanabilmektedir.

Mükelleflerin defterlerini oluşturma aşamasında kayıtlardaki hata ve eksikliklerin bulunmasına ve raporlanmasına imkan veren oto kontrol mekanizmasına sahip bir çözüm tercih etmeleri gerekmektedir. TÜRKKEP e-Defter çözümü ile elektronik defterlerinizi oluşturma aşamasında gerekli şema ve şematron kontrolleri yazılım tarafından eksiksiz olarak yapılmakta oluşabilecek hatalar önlenmektedir.

Tüm bilgi ve belgelerinizi istediğiniz formatta silinme ve değiştirilme riski olmaksızın saklayabilirsiniz.

Evet, internet erişiminizin olduğu istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz.

Saklanan her dosya farklı kriterlere göre etiketlenebilir ve bu etiketler vasıtasıyla tasnif edilebilir. Yine Saklanan dosya türüne göre (Kayıtlı Elektronik Posta, e-Fatura vb.) “gelen”, “giden”, “konu”, “gönderen”, “alıcı”, “posta eki” indekslemesi yaparak aratılabilir.

Zorunluluk kapsamında olup e-Fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-Fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

TÜRKKEP sadece, gönderici olarak hizmet verdiği hesap sahiplerine KEP rehberini sorgulama hizmeti verir. KEP rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

Az sayıda fatura düzenleyen mükellefler için e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve “www.efatura.gov.tr” internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilirler.
Yüksek sayıda fatura düzenleyen çeşitli faturalama ihtiyaçları bulunan gelişmiş bilgi işlem sistemlerine sahip mükellefler bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla e-Fatura uygulamasından yararlanabilirler
Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde yada bilgi işlem sistemi işletmek istememeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklenmesi mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.

Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi “https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp” adresinde yayımlanmaktadır. Kayıtlı kullanıcıların sorgulandığı web servis sadece entegratör olan kullanıcılara açıktır.

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

GİB’in belirlemiş olduğu standart bir fatura numara şablonu bulunmaktadır:
İlk 3 karakter mükellefin belirleyebileceği sabit karakterler (Harfler),
Takip eden 4 karakter sabit ve yıl değeri,
Takip eden 9 karakter ise 000000001’den başlamak ve sıralı gitmek suretiyle sıralı artan rakamlardan oluşmaktadır.

Saklanan her dosya farklı kriterlere göre etiketlenebilir ve bu etiketler vasıtasıyla tasnif edilebilir. Yine Saklanan dosya türüne göre (Kayıtlı Elektronik Posta, e-Fatura vb.) “gelen”, “giden”, “konu”, “gönderen”, “alıcı”, “posta eki” indekslemesi yaparak aratılabilir.

Alıcı tarafından ret yanıtı ya da kabul edildiyse iade faturası hazırlanacak ve iletilecek.

Evet istersek bize gelen e-Faturayı lokal makinemize indirebiliyoruz.

e-Fatura Uygulaması, sistemde tanımlanmış olan mükellefler arasındaki faturalaşmaya imkân tanımakta olup, yurtdışındaki bir alıcının uygulama üzerinden tanımlanması mümkün olmadığından ihracat faturalarının mevcut sistem üzerinde düzenlenmesi şu an için mümkün değildir. Aynı durum ithalatta da geçerlidir.