E-Yazışma Çözümleri - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

E-Yazışma Çözümleri

EPDK tarafından baÅŸlatılan e-yazışma projesi kapsamında; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren EPDK, bilgi edinme ve ÅŸikâyet baÅŸvurularını, kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderilip alınacak ÅŸekilde, Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduÄŸu e-yazışma teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak e-yazışma paketi halinde kabul edecektir.

E-Yazışma Çözümleri
<

EPDK’ya, bilgi edinme ve ÅŸikâyet baÅŸvuruları;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER),
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden,
EPDK’ya doÄŸrudan web sitesi üzerinden, e-posta ile veya yazılı yapılan kiÅŸisel baÅŸvurular,
olarak iletilebilmektedir. EPDK tarafından alınan bilgi edinme ve ÅŸikayet baÅŸvurularından elektrik ve doÄŸalgaz piyasasında dağıtım ve perakendecilik lisansı sahipleri hakkında olanlar ise, ilgili lisans sahibi tüzel kiÅŸiye gönderilerek yanıtının EPDK’ya iletilmesi istenmektedir.

EPDK, söz konusu Bilgi Edinme ve Åžikâyet BaÅŸvurularına en kısa zamanda yanıt verilebilmesi, posta gönderilerinde yaÅŸanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve yapılan istatistiki çalışmaların daha saÄŸlıklı yürütülebilmesi için, elektrik ve doÄŸalgaz piyasasında dağıtım ve perakendecilik lisans almış tüzel kiÅŸilerle bu baÄŸlamda yapmış olduÄŸu yazışmaları Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduÄŸu e-yazışma teknik rehberine uygun ÅŸekilde e-yazışma paketi (EYP) olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla gönderip almaya karar vermiÅŸtir.

EPDK, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle lisans sahipleri ile bilgi edinme ve ÅŸikayet yazışmalarını sadece KEP üzerinden e-yazışma paketi ile yapacağından, lisans sahiplerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar kurumsal KEP adreslerini EPDK’ya yazılı olarak bildirmeleri ve 1 Aralık 2015 tarihine kadar da alt yapı çalışmalarını ve testlerini tamamlayıp, EPDK’dan alınacak yazılı onay sonrası yıl sonuna kadar canlı ortama geçmeleri gerekmektedir.

KEP, E-YAZIÅžMA, E-TEBLÄ°GAT, E-Ä°MZA, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-DEFTER VE E-SAKLAMA gibi tüm e-dönüÅŸüm alanlarında, kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik gerekli bütünleÅŸik entegre çözümler ve hizmetleri tek elden tüm Türkiye’de yaygın hizmet ağıyla saÄŸlamaktadır.

EPDK’nın bilgi edinme ve ÅŸikâyet baÅŸvurularının ve cevaplarının e-yazışma paketi olarak gönderilip alınabilmesi projesi kapsamında, lisans sahibi kurumunuz tarafından ihtiyaç duyulacak gerekli e-yazışma çözümlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında aÅŸağıdaki iletiÅŸim bilgilerinden bize ulaÅŸarak bilgi alabilirsiniz.