E-Defter Hizmetleri - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

E-Defter Hizmetleri

E-defter uygulamasıyla Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defteri elektronik ortamda tutabillir, muhafaza ve ibraz edebilir, açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerini elektronik ortamda yapabilirsiniz.

E-Defter Hizmetleri
<

Ayrıca, E-defter ile senelik ya da dönemlik defter açma/kapama ve noter tasdik işlemlerine gerek kalmamıştır. 

Kaynaktan aktarılan verilerin test projesinde analiz edilerek e-defter kayıt yapısına uygunluğunun değerlendirilmesini,

Yasal e-defter oluşturulmadan GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) uygunluk testinin tekrarlanmasını,

Kullanılan muhasebe programı değiştirilmeden, veri girişlerinde yapılması gereken düzenlemelerin kullanıcılara raporlanmasını,

Proje kapsamında istenirse/mümkünse kullanıcı sistemlerinde veri bütünlüğü ve doğru formatta verinin girişine/oluşturulmasına özel uyarlamaların yapılmasını,

GİB’in zorunlu tuttuğu e-defter standartlarına uygun XLBR (e-defter) dosyasının üretilmesini, kullanıcı mali mühürü ile imzalanmasını takiben, berat dosyasının oluşturulmasını ve GİB’e iletilip, onayının kullanıcıya sunulmasını,

Çoklu kullanıcı ve rol yapılandırması ile yapılan tüm işlemlerin yasal olarak kayıt altına alınmasını,

GİB tarafından yapılacak tüm güncellemelerin eş zamanlı olarak uygulanmasını sağlar.

Dedeoğlu Bilişim E-Dönüşüm Başvuru Merkezi e-Defter’in Avantajları nelerdir?

GİB’den “Platform bağımsız e-defter uygulaması” onayına sahiptir.
Tüm muhasebe sistemleri ile çalışabilir. Ek modül almanıza gerek kalmaz.
 E-defter hizmeti, avantajlı fiyatları ile 1 yıllık tüm güncellemeleri içerir.
Mevcut finans, muhasebe sistemlerinden yasalara uygun e-defter üretilmesi için gereken iş süreci danışmanlık hizmetlerini içerir.
Defter ve berat dosyalarının otomatik olarak saklanmasını sağlar.
Kullanıcı dostu arayüz ile kolay bir şekilde kullanılır.
Yerinde kurulumlarda Active Directory entegrasyonu vardır, yetkilendirme yapılabilir.
Saatler içerisinde kullanıma hazırdır.
GİB tarafından istenebilecek ek kontroller ve yeni defter türlerine hazırdır.
KIST defter ve anlık defter denetlemelerine hazırdır.