KEP Hizmetleri - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

KEP Hizmetleri

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiÄŸiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduÄŸunu kesin olarak tespit eden, içeriÄŸin kesinlikle deÄŸiÅŸmemesini ve içeriÄŸi yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

KEP Hizmetleri
<

Aynı gün KEP hesabınızı açtırabileceÄŸiniz (JETKEP) ve 160’ın üzerinde DedeoÄŸlu BiliÅŸim E-DönüÅŸüm BaÅŸvuru Merkezi BaÅŸvuru Merkezi ağı ile Türkiye’nin dört bir köÅŸesine KEP hizmetini ulaÅŸtırarak kaliteli ve hızlı hizmeti anlayışını benimsemiÅŸtir.

Delil NiteliÄŸi
Standart elektronik posta servislerinin saÄŸladığı gelen ve giden kutusunun yanında delil kutusu da bulundurur. E-postanın gönderilme ve alıcı tarafından okunma zamanı bellidir ve deÄŸiÅŸtirilemez. 20 yıl süreyle KEP iletisinin oluÅŸturduÄŸu deliller güvenle saklanır.

Hukuki Geçerlilik
Elektronik ortamdan gönderme imkanına sahip olduÄŸunuz KEP ile alınan ve gönderilen her mail, mahkeme karşısında bir delildir. Spam’a düÅŸme, okunmadı, ulaÅŸmadı gibi iletiÅŸim sorunlarını ortadan kaldırır.

DüÅŸük Maliyetli
İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan noter masrafı KEP ile tarihe karışıyor. Ayrıca postalama, arşivleme, kargolama ve baskı, toner gibi masraflardan da KEP sayesinde kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

Çevreci
KEP ile fiziksel ortamda yapılan iÅŸ süreçleri elektronik ortama geçer.