2019'da Uygulanacak E-Arşiv Tebligatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Blog

E-Dönüşüm Konusunda Uzmanların Kalemlerinden Açıklayıcı Makaleler...

2019'da Uygulanacak E-Arşiv Tebligatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2019'da Uygulanacak E-Arşiv Tebligatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

 

2019 E-Arşiv Zorunluluk Tebligatı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.08.2018 tarihinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.433 üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak tebliğ yayımlandı.
 Yayımlanan tebliğe göre 1.1.2019 tarihi itibari ile e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler;

  • Hali hazırda e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler.
  • 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 
  • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.

1/1/2019 tarihine kadar (2019 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.
e-Arşiv Uygulamasına Geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin e-Fatura Uygulaması’na da geçme zorunlulukları bulunmaktadır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Elektronik Ortamda Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Faturalar

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 Bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak ve Başkanlıkça sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu olup, 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen zorunlu haller dışında, e-Arşiv Faturası yerine matbu (kağıt) fatura düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ve nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hükümuygulanacaktır.

Satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının elektronik fatura olması gerektiği tabiidir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler: e-tebligat, e-arşiv, elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirilen faturalar, e-arşiv zorunluluk tebligatı,2019 da uygulanacak e-arşiv tebligatı, e-arşiv

Yorumlar

Yorum Bırak

Yorumunuz Başarı İle Alınmıştır. En Kısa Sürede Yanıtlanacaktır. Anasayfa Git