E-Dönüşüm Devrimi - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Blog

E-Dönüşüm Konusunda Uzmanların Kalemlerinden Açıklayıcı Makaleler...

E-Dönüşüm Devrimi

E-Dönüşüm Devrimi

 

E-Dönüşüm Farkındalığı

Günümüzde internet ağı üzerinde her gün bir çok değişiklik olmakta ve bunlardan bazıları insanlar tarafından bir devrim niteliğinde yeniliklerdir. E-Dönüşüm’ün bizlere sunduğu avantaj da bunlardan bir tanesi. E-Dönüşüm kurum ve kuruluşlar arasında internet üzerinde kurulan bağlantıda resmiyeti sağlayan ve oluşturan köprü niteliğindedir.
E-Dönüşüm kurum ve kuruluşlar veya kişisel ilişkilerde resmiyeti kurmasından ziyade E-Dönüşüm’ün kuruluş ve düşünce temelinde küresel bir tasarruf amacı vardır. Şirketler tarafından kullanılması elinde bulundurulması zorunlu kâğıtlardan, makbuzlardan, kişiler arası ilişkilerdeki kâğıt israfından tasarrufu ve enerji ve küresel anlamda tasarruf kampanyası yamayı amaçlar.
E-Dönüşüm bünyesinde Kayıtlı Elektronik Posta(KEP), E-Defter, E-İmza, E-Fatura, E-İK, E-Yazışma, E-Saklama, E-Irsaliye gibi bir çok hizmet bulundurmaktadır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)
Dünya genelinde uygulanmaya başlayan bir sistemdir. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), posta gönderen ve alan kişinin belirli olduğu, gönderilen herhangi bir iletinin içeriğinin ve zamanının değiştirilemediği ve korunduğu bir sistemdir. KEP sistemi aynı zamanda hukukî geçerliliği olan bir sistemdir. Basit tanımı ile elektronik posta hizmetidir denilebilir.
Ancak diğer elektronik posta hizmetlerinden en belirgin farkı, bu hizmet ile yapılan her işlemin yasal olmasıdır ve aynı zamanda yasal delil olarak kullanılabilmesidir.

E-Defter
Vergi Usul Kanunu’na göre cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin zorunlu olarak geçiş yapması gereken e-Defter uygulaması, kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin dijital ortamda tutularak e-İmza ile birlikte maliyeye verilebildiği, denetimleri daha hızlı ve e-düzenli hale getirmeyi amaçlayan bir sistemdir.

E-İmza
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik  imza; bir  bilginin  üçüncü  tarafların  erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi  ileten  tarafın  oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

 • E-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
 • E-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.
 • E-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
 • E-İmza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına E-İmza oluşturulamaz.

E-Fatura
Dedeoğlu E-Dönüşüm Başvuru Merkezi  e-Fatura hizmetleri ile kurumunuzun tüm e-Fatura ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Gelen e-Faturalarınızı yönetir, raporlayabilir, otomatik uyarıları e-mail ile alabilirsiniz. Giden faturalarınız için ister manuel olarak fatura içeriğini yaratır, isterseniz de kullandığınız otomasyon çözümü ile entegre e-Fatura gönderimi yapabilirsiniz.
Dedeoğlu E-Dönüşüm Başvuru Merkezi  e-Fatura hizmetlerini, Gelirler İdari Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde göre hizmet vermektedir. Altyapısından aldığı bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri ve e-Fatura tasarım hizmetleri sunuyoruz.

E-İK
Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İK, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.
Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Kurum ile çalışanları arasında;

 • Bordro,
 • Sözleşme,
 • Savunma talepleri,
 • İhtarlar,
 • Mazeret izni kullanımı,
 • Yıllık izin kullanımı talepleri,
 • Atama/Görevlendirme yazıları
 • Hedef ve Performans değerlendirme,
 • Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri
 • Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İnsan Kaynakları aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

E-Yazışma
E-yazışma, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını elektronik ortamda yaptığı bir sistemdir. Elektronik belge yönetim sistemi ya da kısaca EBYS, elektronik belgelerin kolayca paylaşılabildiği bir platformdur. Kayıtlı elektronik posta (KEP), resmi yazışma sistemi olarak belgelerin bütünlüğü, hukuki geçerliliğinin korunması ve güvenliği bakımından Avrupa Birliği standartlarında bir sistemdir. 2 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını e-yazışma ortamında yapmaları ve Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı “e-Yazışma Teknik Rehberi”ne uyumlu hale getirmeleri zorunludur.

E-Saklama
E-saklama sistemi ile kayıtlı elektronik posta yolu ile gelen belgelerin, faturaların, ekstrelerin ya da tebligatların yasal bir biçimde korunması sağlanmış olur. Koruma sağlanmakla birlikte bu belgeler istendiği zaman ulaşılarak resmi olarak da kullanılabilir. Bu tür önemli veriler elbette e posta ile de saklanabilir fakat bu biçimde bir saklama daha sonra yasal veri olarak kabul edilmemektedir. Bunun için iletilerin kayıtlı elektronik posta yani KEP yöntemi ile ulaşmış olması gerekir. Kullanıcı belge ya da bilgilerini değiştirilme ya da silinme riski olmadan istediği herhangi bir formatta muhafaza edebilir. Ayrıca bu iletilere internetin bulunduğu herhangi bir noktadan erişim yapma olanağı da mümkündür.

E-İrsaliye
E-irsaliye, firmaların yaptıkları mal sevkiyatı sırasında bir malın bir yerden diğer bir yere taşındığını gösteren irsaliye belgelerinin elektronik ortamda düzenlenen halidir. Düzenlenmesi zorunlu olan irsaliyeler, bugüne kadar kağıt üzerinde tasarlamakta idi. Ancak günümüzde elektronik ortamda düzenlenmeye başlanan bu belgeler, hem daha güvenli saklanmaları hem de çağımızın gereklerine uyum sağlamak yönünden artık elektronik ortamda hazırlamaya başlandı. Bundan sonra, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefi olarak anılan kimselerin sevk irsaliyelerini kağıt üzerinde değil de elektronik ortamda hazırlamaları zorunlu hale getirilecek. Bu uygulamanın zorunlu tutulmasının amacı e irsaliyenin birçok avantaja sahip olmasıdır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler: e-dönüşüm nedir, e-fatura nedir, e-irsaliye nedir, e-defter nedir, e-saklama nedir, e-imza nedir, e-ik nedir, e-yazışma nedir, kayıtlı elektronik posta nedir,

Yorumlar

 1. untonee:

  https://gcialisk.com/ - buy cialis 5mg online

 2. peeliedge:

  Noble Drugs https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Cialis Uoytwz Generique Cialis 40mg https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Xkujwp

Yorum Bırak

Yorumunuz Başarı İle Alınmıştır. En Kısa Sürede Yanıtlanacaktır. Anasayfa Git