E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Blog

E-Dönüşüm Konusunda Uzmanların Kalemlerinden Açıklayıcı Makaleler...

E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri

E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri

 

E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri

13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’lerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.

E-defter sürecine girmesi gereken firmaların çok büyük kısmı 01/01/2016 tarihi itibariyle sisteme uyum sağlamaya başlamıştır. Hali hazırda e-defterlerini süresi içerisinde veren meslektaşlarımızın, Aralık ayı gelince beratların verilme süreleri ile ilgili kafalarında karışıklık meydana gelmektedir.

Beratların verilme süreleri ile ilgili en geniş kapsamlı açıklamalar 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılmıştır. Bu tebliğ 1 sıra nolu Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkindi.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Beratların Verilme Süreleri;

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:2) 3. Maddesinde defterlerin verilme süreleri ile ilgili açıklama yapılmıştır.

Buna göre:
     Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

     Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

Aylık olarak oluşturulan defterler ilgili olduğu ayı izleyen üçüncü ayın son günlerine kadar defterlerini elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Örneğin Ocak/2016 dönemine ilişkin defterleri Nisan/2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Tebliğde yapılan açıklamadan Aralık dönemlerine ilişkin beratların verilme süreleri Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin elektronik defter verme süresinin farklı zamanlarda olduğunu söylemektedir.

Örneğin:
Gelir vergisi mükellefi Osman bey Aralık/2016 dönemine ilişkin beratını 31/03/2017 tarihine kadar vermesi gerekirken,

Kurumlar vergisi mükellefi Bülent bey Aralık/2016 dönemine ilişkin beratını Kurumlar vergisini verdiği ayın sonuna yani 30/04/2017 tarihine kadar vermesi gerekmektedir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler: e-defter, defter, elektironik, elektironik kayıt, gelir gider takibi, vergi, defter beyan, defter beyan sistemi, e-defter başvurusu,e-defter beratlarının verilme süreleri,e-defter beratları, e-defter süreleri

Yorumlar

Yorum Bırak

Yorumunuz Başarı İle Alınmıştır. En Kısa Sürede Yanıtlanacaktır. Anasayfa Git