Belediyeler EBYS ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Blog

E-Dönüşüm Konusunda Uzmanların Kalemlerinden Açıklayıcı Makaleler...

Belediyeler EBYS ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

Belediyeler EBYS ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

Ayrıca, Başbakanlıkça yayınlanan 180 Günlük Eylem Planında belediyelerce Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) kullanılması planlanmış olup, bu Eylem Planı çerçevesinde Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülecek eBelediye Projesi ile tüm ülke genelinde belediyelere bilişim altyapı desteğinin sağlanması planlanmaktadır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Bu amaçla, Bakanlığımızca belediyelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve yerel yönetim modüllerinin hizmete sunulması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Böylelikle EBYS ile tüm belediyelerin merkezle ve kendi aralarında elektronik ortamda yazışabilmelerinin yanı sıra kullanılan yerel yönetim modülleri ile yapacakları işlemler sistem üzerinden gerçekleşecektir. Öte yandan, e­Belediye projesinin hayata geçmesi ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak altyapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak; bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşlarımızın vergi ve fatura gibi ödemelerinin çevrimiçi olarak yapabilmesi mümkün olacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Dolayısıyla bu sistem, vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına da hizmet edecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Bu kapsamda, e­Belediye projesinin birinci ayağı olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Modülünün Kalkınma Bakanlığının onayını müteakiben 2017 yılı sonuna kadar tüm belediyelerin kullanımına açılması planlanmaktadır.’ denilmektedir.

Bu süreç belediyelerin Kayıtlı Elektronik Posta tedarikinde bulunmasını gerektirmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta Hakkında Ayrıntılı Bilgi :

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aşağıda sıralanmış alanların yanı sıra, yer ve mekân bağımsız resmi belge paylaşımı yapmanız gereken tüm alanlarda kullanabileceğiniz, iş ve özel hayatınızı kolaylaştıran, size daha fazla zaman kazandırarak, kullanım ve takip kolaylığı sağlayan bir sistemdir.

KEP ile Tebligat, Ekstre, Talimat, Ödeme emri, Bildirim, İhtar, ihbar, Mutabakat, sözleşme, Fatura, Beyanname, Bildirge, Teklif, sipariş, sipariş onayı, Başvuru, Dilekçe, Duyuru ve çağrıların yapılması İştirak taahhütnamesi, Özgeçmiş gönderimi/alımı ve Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması yapılabilir.

İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunmak istiyorsanız,

Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,

E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilememesini istiyorsanız,

E-posta ile göndereceğiniz belgenin herhangi bir sahtecilik işlemine maruz kalmamasını istiyorsanız,

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E-posta ile yapacağınız bildirimi yasal bir bildirim haline getirmek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz iletiyi hukuki bir delile dönüştürmek istiyorsanız, KEP hesabı sahibi olmalısınız.

Anahtar Kelimeler: belediye ebys,ebys nedir,belediye kep,belediye kep adresi,belediye kayıtlı elektronik posta

Yorumlar

Yorum Bırak

Yorumunuz Başarı İle Alınmıştır. En Kısa Sürede Yanıtlanacaktır. Anasayfa Git