KEP Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Blog

E-Dönüşüm Konusunda Uzmanların Kalemlerinden Açıklayıcı Makaleler...

KEP Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

KEP Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

MADDE18-(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

MADDE 1525-(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

MADDE 1525-(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Elektronik Tebligat Mevzuatı

7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 7/a-(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları zorunludur.

Bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.

MADDE 7/a-(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 11.01.2011 Tarihinde Değiştirilen

1. maddesi :

Kazai merciler,

(Mahkemeler, İcra Daireleri) 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

(TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları vs.)

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,

(YÖK, ÖSYM, Üniversiteler, SSM, Karayolları G.M., TSE vs.)

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
(RTÜK, BTK, SPDK, BDDK, EPDK, KİK vs.)
(IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları
(Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)ile ayrıca (İl özel idareleri, Belediyeler, Köy Hükmi Şahsiyetleri, Barolar, Noterler) tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.
Elektronik Tebligat, tebligat kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Kayıtlı Elektronik Posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği;

MADDE 6 :
(2) Tebligatı çıkaran mercinin merkezi yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran mercinin sistemi ile İdarenin (PTT) sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.

Elektronik Tebligat Hizmetinden Yararlanma

MADDE 7 :
(1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.
(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.
(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.
İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi

MADDE 9 :

(1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare (PTT), bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.

(4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin (PTT) sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir.

(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.

(6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

KEP ve e-Tebligat sistemini düzenleyen Yönetmelik ve Tebliğlere ulaşmak için yan menüyü kullanabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Tebliğ ve Yönetmelikler

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler: 6102 sayılı türk ticaret kanunu, e-tebligat mevzuatı, teblig ve yönetmelikler

Yorumlar

 1. wrmqysvtdd:

  KEP Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri [url=http://www.g46e75wblmunn49p947v95nu8x054c8as.org/]uwrmqysvtdd[/url] awrmqysvtdd wrmqysvtdd http://www.g46e75wblmunn49p947v95nu8x054c8as.org/

 2. 1.4462 Round Bar:

  1.4462 Round Bar

 3. Hose Connector Price:

  Hose Connector Price

 4. Active Formula:

  Active Formula

 5. Promotional Aprons Supplier:

  Promotional Aprons Supplier

 6. 2 Stage Centrifugal Pump:

  2 Stage Centrifugal Pump

 7. European Cosmetic Regulation:

  European Cosmetic Regulation

 8. Revisiting Wuhan a year after the coronavirus hit the city:

  Revisiting Wuhan a year after the coronavirus hit the city

 9. フェラガモ財布コピー品:

  18k Gold Necklace ディオール靴コピー

 10. ジバンシィ靴スーパーコピー通販店:

  Strut Nut With Short Spring グッチケースブラントコピー代引き

 11. ルイヴィトンピアススーパーコピー:

  Outdoor Solar Lights ルイヴィトン靴コピー通販店

 12. スーパーコピーブランドyamada:

  Pp Bag Machine クロエサングラススーパーコピー激安

 13. Ahmedabad Mobile Concrete Mixer:

  Ahmedabad Mobile Concrete Mixer

 14. 6oz Biodegradable Cups:

  6oz Biodegradable Cups

 15. バリー靴コピースーパーコピー財布代引き激安:

  Bocavirus Hydraulic Hand Pallet Truck 日本最ブランドスーパーコピー代引き専門店

 16. アルマーニエクスチェンジブランドコピー服痞客邦:

  US1M Surface Mount Ultrafast Rectifier Nickel N4 スーパーコピー時計大阪店舗

Yorum Bırak

Yorumunuz Başarı İle Alınmıştır. En Kısa Sürede Yanıtlanacaktır. Anasayfa Git